Privacybeleid

Boxinvest maakt gebruik van vele mediakanalen om haar diensten en producten aan te bieden. Zo komen we dus ook op verschillende manieren in het bezit van persoonsgegevens. Per fax, antwoordkaart, website, e-mail of via de telefoon stellen mensen dagelijks hun persoonsgegevens aan ons beschikbaar. Die gegevens worden digitaal opgeslagen, waardoor Boxinvest efficiënt kan werken.

We gaan zorgvuldig om met informatie die ter beschikking wordt gesteld. En vanzelfsprekend volgen wij daarbij de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. Om dat kenbaar te maken, hebben we de onderstaande verklaring opgesteld. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

  • Om bij het aanbieden van diensten in te kunnen spelen op uw behoeften en wensen.
  • Mailingselectie op grond van criteria.
  • Om gericht aanbiedingen te kunnen doen, en daarmee ook te voorkomen dat u wordt voorzien van informatie waar u géén behoefte aan heeft.
  • Om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen, waarbij u zich eenvoudig kunt afmelden.
  • Om mailingen correct te personaliseren.
  • Om te factureren.
  • Om machtigingen te effectueren.

Niet verkocht of doorgegeven aan derden

De gegevens die Boxinvest tot haar beschikking heeft, zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden. De leveranciers die onze communicatie verzorgen, respecteren eveneens deze privacyverklaring.

Beheer

U wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd? Of u wilt gegevens corrigeren of laten wissen? Richt uw verzoek aan ons via info@boxinvest.nl.

Vragen

Heeft u vragen over ons privacybeleid, dan kunt u zich altijd wenden tot:
Boxinvest BV
Postbus 349
1940 AH Beverwijk
Telefoon 0251-218026

U kunt uw vraag of opmerking terzake ook voorleggen via info@boxinvest.nl.

Wijzigen van deze privacy-verklaring

Boxinvest houdt zich het recht voor deze privacy-verklaring aan te passen. Aanpassingen publiceren we op deze pagina; we adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig in te zien.

Met vriendelijke groeten,
Boxinvest BV