Uitvoeren strategisch voorraadbeheer

 

Houden, herontwikkelen of verkopen? Ook u maakt binnen uw organisatie deze afweging.

Voor ons is de verwerving en verhuur van garageboxen de kernactiviteit, voor u is het wellicht een nevenactiviteit. Op het moment dat u overweegt te verkopen, willen wij graag kennismaken en samen de mogelijkheden onderzoeken voor een eventuele overname.